Java图形验证码,支持gif、中文、算术等类型,可用于Java Web、JavaSE等项目。不支持OpenJDK
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
whvcse@foxmail.com 32bf2d0773 发布到maven仓库 1 rok temu
..
main 发布到maven仓库 1 rok temu
test/java/com/wf/captcha 增加内置字体、贝塞尔曲线、算术验证码、base64输出 1 rok temu